Rekrutacja do przedszkoli  na rok szkolny 2018/2019

rozpocznie się 12 marca 2018

Rekrutacja rozpoczyna się 12 marca 2018 r. o godz. 9.00, będzie odbywać się poprzez stronę internetową:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

Od 12 marca 2018 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gdańska. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert placówek (dane teleadresowe, oferta edukacyjna, opis placówki).

Do udziału w rekrutacji rodzice są zobowiązani dy wypełnienia wniosku, w którym oświadczają miejsce zamieszkania. Potwierdzeniem miejsca zamieszkania jest pierwsza strona PIT rodzica/rodziców za ostatni rok podatkowy (część z miejscem zamieszkania).

Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową :

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk drukują go i podpisują, a następnie udają się do placówki pierwszego wyboru w celu złożenia wniosku.

Jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają go ręcznie (można go otrzymać w  przedszkolu) i udają się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu Wniosek wprowadzi Dyrektor placówki.

Potwierdzenie wniosku przez rodziców w placówce pierwszego wyboru.

Wniosek wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzice z wersją papierową wniosku muszą koniecznie udać się osobiście do przedszkola i najpóźniej do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00 .

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkola. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

Wyniki rekrutacji rodzice mogą sprawdzić na dwa sposoby:

– w placówce pierwszego wyboru – lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

– logując się na stronę internetową dla rodziców.

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola, to rodzice w terminie od 10 kwietnia od godz. 8.00 do 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 muszą udać się do tej placówki i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie umowy (w przedszkolu). Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola.

Listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do placówek zostaną opublikowane 19 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Wnioski  będzie można składać od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.30. Zapraszamy!